Welkom

Stichting Femina

Femina zet zich in voor de rechten en de integratie van vrouwen die als vluchteling of migrant naar Nederland zijn gekomen. Veel van deze vrouwen worden ook in Nederland onderdrukt en hebben geen enkel recht.

Voor de Nederlandse Grondwet is iedereen gelijk: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.”

Helaas kunnen veel vrouwen die als vluchteling of migrant naar Nederland komen geen gebruik maken van dit recht.

Femina is opgericht door en voor vrouwen die als vluchteling of migrant naar Nederland zijn gekomen en wij weten als geen ander: vrouwen die geen rechten hebben integreren niet, en hun gezinnen ook niet! Dat is slecht voor de vrouwen, voor hun gezin en voor onze samenleving.

Femina is van mening dat al tijdens de inburgering en in de hele integratie duidelijk moet worden gemaakt dat onderdrukking van en geweld tegen vrouwen niet wordt geaccepteerd. Argumenten als: ‘de vrouwen zijn te kwetsbaar voor deze boodschap’ is klinkklare onzin!

In de inburgering en integratie moet plaats zijn voor bewustwording van de risicofactoren, versterking van de weerbaarheid en informatie over de strafbaarheid van misbruik en mishandeling.

Door middel van onze programma’s informeren wij de vrouwen over hun rechten en over het leven in Nederland. Daarnaast biedt het Sociaal Spreekuur van Femina een laagdrempelig punt waar ze in vertrouwen hun verhaal kwijt kunnen en eventuele stappen kunnen bespreken.

Onze belangrijkste strategieën zijn: voorlichting, discussie, informatie, vertrouwen en een brug slaan naar de reguliere hulpverlening.