Welkom

Stichting Femina

Femina is opgericht door en voor vrouwen die als vluchteling of migrant naar Nederland zijn gekomen. Femina zet zich in voor de rechten en de integratie van de vrouwen. Wij weten als geen ander dat vrouwen die geen rechten hebben ook niet integreren, en hun gezinnen ook niet! Dat is slecht voor de vrouwen, voor hun gezin en voor onze samenleving.

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Femina is van mening dat vanaf het moment van aankomst in Nederland duidelijk moet worden gemaakt dat onderdrukking van en geweld tegen vrouwen niet wordt geaccepteerd. In Nederland hebben vrouwen gelijke rechten. In de inburgering en integratie moet plaats zijn voor bewustwording van de risicofactoren, versterking van de weerbaarheid en informatie over de strafbaarheid van misbruik en mishandeling.

Met behulp van onze trainingen en workshops informeren, ondersteunen en empoweren wij de vrouwen. Voor vrijwilligers en professionals verzorgen wij workshops rondom onderwerpen als: huiselijk geweld, huwelijksdwang, onderwijs, gezondheid en seksualiteit. Zo delen wij onze kennis. Het Sociaal Spreekuur van Femina biedt een laagdrempelig punt waar de vrouwen in vertrouwen hun verhaal kwijt kunnen en hulp kunnen krijgen als ze dat willen.