Achtergronden

Wat houdt ons bezig?

Op deze pagina readers die beslist het lezen waard zijn. De readers hebben een PDF format en zijn te lezen met behulp van de Acrobat Reader, deze kunt u hier gratis downloaden.

Emotionele problematiek bij Turks-Nederlandse meiden
Uit onderzoek door het Nederlands Jeugdinstituut bleek dat de emotionele problematiek van jonge Turkse vrouwen groter is dan gemiddeld en ook groter dan bij andere groepen met een migratieachtergrond. Hiervoor werden maar weinig verklaringen gevonden. Deze publicatie geeft antwoord op de volgende kennisvragen. emotionele-problematiek-turks-nederlandse-meiden

Moedige vrouwen
Zeven moedige vrouwen vertellen openhartig over hun keuzes en de gevolgen van hun partnerkeuze. Hoe is het om bij je eigen keuzes te blijven? En hoe ga je om met druk, drang en zelfs geweld als vrije partnerkeuze niet vanzelfsprekend is? Download hier de reader: Moedige-vrouwen

Politieke partijen over integratie en inclusie
Wat zeggen de politieke partijen over integratie en inclusie? Een inventarisatie van de verkiezingsprogramma’s over immigratie, integratie, discriminatie en tegengaan van radicalisering. Download hier de reader: Verkiezingsprogrammas-politiek-over-diversiteit-inclusie

Factsheet huiselijk geweld
In deze factsheet een compact overzicht van de ontwikkelingen en aanpak op het gebied van huiselijk geweld. Download hier de reader: Factsheet-huiselijk-geweld

Factsheet huwelijksdwang
Jaarlijks trouwen naar schatting honderden Nederlandse jongeren tegen hun zin. Vooral jongeren tussen de 16 en 25 jaar met een niet-westerse achtergrond zijn kwetsbaar voor uithuwelijking. Download hier de reader: Factsheet-huwelijksdwang

Praktijkvoorbeelden om radicalisering te voorkomen
Dertien praktijkvoorbeelden beschreven die de afgelopen tien jaar in Nederland zijn ontwikkeld en toegepast om radicalisering van islamitische jongeren te voorkomen. De voorbeelden dienen ter inspiratie voor professionals die radicalisering willen tegengaan. Download hier de reader: Preventie-van-radicalisering

Alleen slechte vrouwen klagen
Alleen slechte vrouwen klagen belicht de positie van een moeilijk bereikbare groep: de geïsoleerde allochtone mantelzorgers, in het onderzoek ‘spilzorgers’ genoemd. Download hier de reader: Alleen slechte vrouwen klagen