Bestuur & RVA

Bestuur en Raad van Advies

Nasrin Akhbari, voorzitter

Drs. Janneke Rentema, penningmeester

Prof. mr. Brigit Toebes, secretaris

De Raad van Advies bestaat uit:

Susan Joafshan Vishkaie

Drs. Heidi Disler

Douwe Werkman

Peter de Groot