2016 terugblik


Een stichting in beweging

2016 overziend, zie ik een stichting die actief en enthousiast stappen zet naar verandering, naar samenwerking met andere organisaties. Een stichting die soms creatief moet omspringen met de beschikbare middelen maar altijd denkt in oplossingen. Zodat er toch weer meer kan dan je in eerste instantie denkt.

In ons jaarverslag zult u een overzicht aantreffen van de successen in ons eerste jaar. Want Femina bestaat precies een jaar! En hoewel dat best nog wel pril is hebben we al veel bereikt het afgelopen jaar. Zo beschikken we per 1 februari 2017 over een nieuwe locatie in het Medisch Centrum Hoendiep in Groningen. De inrichting werd mede mogelijk gemaakt door een aantal organisaties die ons (financieel) hebben gesteund. Iedereen die ons gesteund heeft (en nog steunt) willen wij hartelijk danken!

Maar er zijn ook heel veel andere positieve dingen gebeurd. Zonder al op het jaarverslag vooruit te lopen: wij hebben de ANBI status gekregen, een succesvolle Internationale Vrouwendag georganiseerd op 8 maart 2016 (aanwezig waren vrouwen uit 8 verschillende nationaliteiten), trainingen en cursussen op locatie verzorgd voor COA en gemeentes, we zijn samenwerkingsverbanden aangegaan met diverse organisaties (waaronder de RUG en de Hanzehogeschool), maar ook met gemeentes. We hebben een actieve lobby gevoerd: lokaal, regionaal, maar ook in Den Haag. We weten de weg naar Den Haag inmiddels prima te vinden (foto boven: op bezoek bij Pieter Heerma in de Tweede Kamer).

2016 was verder voor de Stichting Femina ook een beetje een ‘intern’ jaar: een jaar waarin hard is gewerkt aan allerlei interne processen, structuren en systemen om uiteindelijk ons werk beter te kunnen doen. Ik twijfel er niet aan dat dit ons de komende jaren gaat lukken. Zolang we maar samenwerken en onze krachten bundelen.

Mastoora Sultani
Directeur / Bestuurder Femina