Bestuur & RvA

Het bestuur van de Stichting Femina bestaat uit:

  • Prof. mr. dr. Brigit Toebes, voorzitter
  • Mr. Marlies Hesselman, secretaris
  • Drs. Geerte van der Hoeven, penningmeester
  • Drs. Yolanda Boonstra, bestuurslid
  • Drs. Marja Janssens, bestuurslid
  • John Post MSc, bestuurslid
  • Mastoora Sultani, directeur/bestuurder

De Raad van Advies bestaat uit:

  • Susan Joafshan Vishkaie
  • Douwe werkman

Vergoedingen
De bestuursleden en de leden van de Raad van Advies van Femina ontvangen geen salarisvergoeding wel wordt – indien van toepassing – een reiskostenvergoeding aangeboden. 

Uitvoering en toezicht door bestuur
Het bestuur van Femina toetst gedurende het uitvoeringsjaar middels de bestuur/directie vergaderingen (minimaal 4 x per jaar) of de activiteiten en financiële middelen conform de doelstellingen van de organisatie besteed worden.

Vrijwilligers
Het bestuur en de directie wordt bij haar activiteiten ondersteund door een groep vrijwilligers. Ook vrijwilligers kunnen – indien van toepassing – gebruik maken van de reiskostenvergoeding.