Fonds Juridische Bijstand

Fonds Juridische Bijstand (FJB)

Voor wie is het Fonds Juridische Bijstand?
Femina heeft het Fonds Juridische Bijstand opgezet voor vrouwen die rechtsbijstand nodig hebben en dit niet kunnen betalen (bijvoorbeeld vanwege een laag inkomen, geen inkomen, geen spaargeld). Het gaat hierbij met name om de Eigen bijdrage rechtsbijstand en de Griffierechten. Meestal een bedrag zo rond de € 375,00.

Bij het in behandeling nemen van een zaak stuurt de betrokken advocaat meestal direct een declaratie die de vrouw binnen relatief korte tijd dient te voldoen (meestal 7 dagen). Wordt de declaratie niet voldaan, dan kan de advocaat beslissen de zaak niet in behandeling te nemen. Om dit te voorkomen heeft Femina het Fonds Juridische Bijstand opgericht.

Betaling in de vorm van een voorschot
Vanuit het FJB kan Femina de declaratie van de advocaat voor-financieren. Krijgt de vrouw de declaratie terug, bijvoorbeeld in de vorm van bijzondere bijstand, dan betaalt zij het voorschot terug aan Femina, zodat wij daar weer andere vrouwen mee kunnen helpen.

Doneren aan het Fonds Juridische Bijstand?
Wilt u bijdragen aan het Fonds Juridische Bijstand van Femina?  Dat is natuurlijk heel fijn, want alleen op deze wijze kunnen wij deze vrouwen snel helpen. Maak uw bijdrage over naar rekeningnummer NL58 INGB 0007076387 t.n.v. Stichting Femina o.v.v. bijdrage FJB.

Wist u dat u in aanmerking kunt komen voor belastingvoordeel als u een goed doel steunt? Dat geldt ook voor donateurs van de Stichting Femina. Wilt u meer weten? Lees meer over steunen met belastingvoordeel of check dat we geregistreerd staan als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).