Missie & Visie

Femina zet zich in voor de rechten en integratie van vrouwen die als vluchteling of migrant naar Nederland zijn gekomen. Hoe we dat doen?

1. Femina maakt vrouwen bewust van hun rechten en plichten in Nederland. Dat doen wij onder meer door het geven van voorlichting in de vorm van trainingen, cursussen, workshops en bijeenkomsten.

2. Femina wil dat de samenleving, politiek en overheid zich bewust worden van de nare situatie waarin veel vrouwen die als vluchteling of migrant naar Nederland zijn gekomen zich bevinden. Dit doen we door het geven van voorlichting, door te spreken op bijeenkomsten, door actief in gesprek te gaan.

De eerste stap is het bespreekbaar maken van onderdrukking en geweld. Pas dan kunnen we er echt iets aan doen. Cruciaal is onze binding met de vrouwen die hulp vragen enerzijds en de gemeenten en organisaties die hulp moeten organiseren anderzijds. Wij zijn de brug tussen doelgroep, hulpzoekenden en reguliere hulpverleners. De leemten en zwakke punten in de hulpverlening en het overheidsbeleid proberen wij op te vullen.

3. Femina zet zich praktisch in voor de vrouwen en richt zich op het voorkomen en bestrijden van relationeel en eergerelateerd geweld en achterlating. Met name in de huiselijke sfeer, maar ook bij andere relaties. Relationeel- en eergerelateerd geweld doet zich voor in de vorm van fysiek, psychisch en seksueel geweld.

Samen met onze partners steunen wij deze vrouwen actief, zo kunnen de vrouwen gebruik maken van ons Sociaal Spreekuur waar ze door een vrouw met dezelfde achtergrond worden geholpen.

Meer informatie?
Meer informatie over zaken als: huiselijk geweld, huwelijkse dwang, en andere onderwerpen waar Femina zich mee bezig houdt? Kijk dan op de pagina: achtergronden.