OverFemina

Van Kabul naar Groningen

Oprichter en directeur van de Stichting Femina is Mastoora Sultani (rechts op de foto). Mastoora is in 2001 vanuit Afghanistan naar Nederland gevlucht.

Waarom heb je Femina opgericht?
Mastoora: “In 2001 ben ik met mijn gezin vanuit Afghanistan gevlucht naar Nederland. Nederland heeft ons met open armen en hart ontvangen. Ik heb nu de Nederlandse nationaliteit en daar ben ik trots op! Ik ben van mening dat de Nederlandse samenleving niet alleen hoeft te geven, maar dat vluchtelingen en migranten zich ook moeten aanpassen aan de normen en waarden die in Nederland gelden.”

“Alles begint met integratie, integratie door participatie. Meedoen aan de samenleving, open staan voor een andere cultuur en verandering. Niet meedoen is geen optie. Natuurlijk is het zo dat mensen een keuze hebben, maar het is beslist niet zo dat mensen die naar Nederland komen alleen maar rechten hebben, ze hebben ook plichten. Ik vind dat mensen daar best op aangesproken mogen worden.

De Nederlandse Grondwet is de basis van de Nederlandse samenleving en dient door iedereen gerespecteerd te worden.”

“De Grondwet verbiedt discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook. Dat betekent ook dat vrouwen in Nederland dezelfde rechten en plichten hebben als mannen. Het accepteren en respecteren van die rechten en plichten is een belangrijk deel van de inburgering en integratie in de Nederlandse samenleving.”

“Huidige programma’s op het gebied van inburgering zijn niet altijd succesvol. Als ervaringsdeskundige weet ik als geen ander wat er nodig is om succesvol te integreren in de Nederlandse samenleving. Vanuit mijn achtergrond voel ik het als een plicht een bijdrage te leveren aan de integratie, participatie en emancipatie van vrouwen die als vluchteling of migrant naar Nederland zijn gekomen.”

“De integratie en participatie van de vrouwen is niet alleen belangrijk voor de eigen ontwikkeling, maar ook voor de ontwikkeling en toekomst van de andere gezinsleden, en niet te vergeten (heel belangrijk) voor de Nederlandse samenleving.”

Lees hier een interview met Mastoora Sultani in het Dagblad van het Noorden…