Trainingen&Workshops

IN HOLLAND STAAT EEN HUIS

Femina ontwikkelt en verzorgt – onder meer in opdracht van gemeenten en het COA – trainingen en workshops voor vrouwen die als vluchteling of migrant naar Nederland zijn gekomen. De activiteiten zijn ontwikkeld en worden verzorgd door vrouwen uit de doelgroep en sluiten hierdoor heel goed aan op de leefwereld, de cultuur, normen en waarden van de deelnemers. De activiteiten komen binnen in het hoofd, het hart én in de huizen van de vrouwen, dus ook echt achter de voordeur! Het basisprogramma van Femina heet heel toepasselijk: “In Holland staat een huis”.

Doel van onze trainingen en workshops is om op verschillende manieren verandering te realiseren, bewustwording te creëren, te komen tot onderling begrip en talenten te ontdekken en ontwikkelen. Onze trainingen en workshops zijn gericht op zelfbeschikking, arbeidsmarktparticipatie, emancipatie en economische zelfstandigheid. Waar nodig worden trainingen en workshops “op maat” ontwikkeld.

Voor professionals en vrijwilligers verzorgen wij workshops rondom onderwerpen als: radicalisering, huiselijk geweld, huwelijksdwang, onderwijs, gezondheid en seksualiteit. Zo delen wij onze kennis met de vrijwilligers, hulpverleners en andere professionals.

Wilt u meer informatie, advies of heeft u ondersteuning nodig? Neem dan contact met ons op: info@stichtingfemina.nl of 050-3647408.